Fresco

technique

Kaart aan / uit

Filters aan / uit

Totaal aantal punten: 30


Jaartal: 1734
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Prudentia uit een allegorie is hier op het plafond van een Italiaanse villa in Vicenze afgebeeld. Op de afbeelding is glorie, de vrouw in goud, met in haar rechterhand een gouden figuur die de overwinning vertegenwoordigt....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Delfische Sibille, een van de vijf Sibillen die te zien zijn in de Sixtijnse Kapel. In de oudheid waren Sibillen vrouwen met een profetische gave, meestal priesteressen van Apollo. In de middeleeuwen werden twaalf van hen...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In deze scene van het wereldberoemde fresco in de Sixtijnse Kapel is de schepping van Eva afgebeeld. Adam ligt te slapen omdat God een diepe slaap over hem deed vallen zodat hij een rib kon verwijderen,...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1518 - 1519
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Twee vrouwen beweren allebei de moeder te zijn van een pasgeboren kind. Koning Salomon geeft een soldaat opdracht het kind dan maar te doorklieven en ieder een helft te geven. Om het kind te sparen voor...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Cosimo Rosselli
Jaartal: 1481
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Tien geboden
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In één fresco worden meerdere episodes uitgebeeld van het Bijbelverhaal waarin Mozes de tien geboden overhandigd krijgt. We zien Mozes in gesprek met God, Mozes die uit woede om het aanbidden van het Gouden Kalf de...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Paolo Veronese
Jaartal: 1575-1578
Waar te zien: Palazzo Ducale, Venetië
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Een schilderij met een verbeelding van een tronende personificatie van Venetië. De vrouw links op de afbeelding moet rechtvaardigheid voorstellen met als attributen een zwaard en weegschaal. De vrouw rechts op de afbeelding is een personificatie...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Sandro Botticelli
Jaartal: 1481-1482
Waar te zien: Cappella Sistina, Vaticaan
Techniek: Fresco
Rechtsthema: onrecht recht gezet
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Van rechts naar links in chronologische volgorde zijn drie verhalen te zien met Mozes en zijn broer Aäron. Het eerste verhaal laat een groep opstandelingen zien met onder andere Korach, Datan en Abiram, die op het...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Een van de vijf sibillen die het plafond van de Sixtijnse Kapel kent. Deze Libische Sibille heeft een boek vast. Links van haar zijn twee kinderen te zien die een boekrol vasthouden. Hoe verhoudt deze figuur/afbeelding...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Perin del Vaga
Jaartal: 1519-1525
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De zoon van rechter Zaleucus wordt rechts zittend afgebeeld. Hij ondergaat dezelfde straf als zijn vader, één oog zal worden uitgestoken. Zalaceus is links in de groep mensen afgebeeld met een doek voor zijn linker oog....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Sandro Botticelli
Jaartal: 1481-1482
Waar te zien: Cappella Sistina, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Van rechts naar links in chronologische volgorde zijn drie verhalen te zien met Mozes en zijn broer Aäron. Het eerste verhaal laat een groep opstandelingen zien met onder andere Korach, Datan en Abiram, die op het...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1734
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Erfzonde, Tien geboden
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Prudentia uit een allegorie is hier op het plafond van een Italiaanse villa in Vicenze afgebeeld. Op de afbeelding is glorie, de vrouw in goud, met in haar rechterhand een gouden figuur die de overwinning vertegenwoordigt....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1509-1510
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Erfzonde
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Links worden Adam en Eva door de slang overgehaald om de verboden vrucht te proeven. Rechts de verjaging van Adam en Eva als straf hiervoor uit het Paradijs. Hoe verhoudt deze figuur/afbeelding zich tot het thema...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Zacharia uit het oude testament is hier te zien. Hij heeft een boek vast en over zijn schouder lezen een paar engelen mee. Het boek is mogelijk Zacharia, een bijbelboek uit het oude testament....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Paolo Veronese
Jaartal: 1575-1578
Waar te zien: Palazzo Ducale, Venetië
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Schilderij met Een vrouwelijke verbeelding van Venetië. Zij zit op een troon. De vrouw links op de afbeelding moet rechtvaardigheid voorstellen, te zien aan het zwaard, wat ha met een scepter macht geeft. Ze heeft in...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Joël zien we hier met een schriftrol in zijn handen. Hij behoort tot de twaalf kleine profeten, die een minder omvangrijk gedeelte van de profetische boeken van het Oude Testament voor hun rekening nemen....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1542-1545
Waar te zien: Capella Paolina, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Paulus, op weg naar Damascus (achtergrond) waar hij christenen gevangen wil nemen, wordt plotseling omstraald door een licht uit de hemel en valt verblind van zijn paard. De stem van Jezus, ook hoorbaar voor zijn dienaren,...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Jesaja is één van de vier grote profeten die de profetische boeken van het Oude Testament hebben geschreven. Zijn boek bevat de zogenaamde Immanuël-profetie, waarin voorspeld wordt dat een maagd een zoon zal krijgen die bijzondere daden...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Fra Angelico
Jaartal: 1430
Waar te zien: Hermitage, St. Petersburg
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Dit fresco komt uit het klooster San Domenico in Fiesole waar Fra Angelico prior was. De maagd Maria wordt geflankeerd door Sint Domenicus, stichter van de Orde der Dominicanen en Thomas van Aquino, Domenicaan, theoloog, filosoof...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In de oudheid waren Sibillen priesteressen van Apollo met profetische gaven. De Perzische Sibille is één van de twaalf Sibillen die in de Middeleeuwen door de kerk erkend werden als profetessen van Christus’ komst. Ze werden...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1726-1729
Waar te zien: Palazzo Patriarcale, Udine
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Koning Salomon, op zijn troon omringd door hovelingen, werd gevraagd een geschil op te lossen tussen twee vrouwen die tegelijkertijd bevallen zijn en beiden beweren dat het nog levende kind van hun is. Links zien we...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 2017
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Romeins recht
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Justinianus was keizer van Byzantium van 527 tot 565. Op dit icoon zien we hem met rijksappel en scepter. Beide zijn heerserssymbolen. De adelaar op de scepter is het teken van Romeinse consuls. Hoe verhoudt deze...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Tommaso Masaccio
Jaartal: 1424-1427
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Erfzonde
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Een dreigende engel gewapend met zwaard jaagt Adam en Eva door de poort het Paradijs uit. De bestraffing voor hun ongehoorzaamheid aan God. Vol verdriet en spijt lopen zij de wereld in en schamen zich voor...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Rafaël
Jaartal: 1509-1510
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In het schilderij zijn verschillende Griekse filosofen en geleerden, waaronder Plato en Aristoteles, met elkaar in gesprek. Het detail in kwestie toont Plato. Volgens sommigen is het portret van Plato gebaseerd op Leonardo da Vinci. Hoe...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1734
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Het plafondfresco toont de kardinale deugden en het detail in het kunstwerk Recht en Onrecht toont de kardinale deugd Prudentia, ofwel voorzichtigheid. Ze wordt omgeven door de andere kardinale deugden, namelijk Justitia, Fortitudo en Temperantia. Hoe...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Cosimo Rosselli
Jaartal: 1481
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Tien geboden
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In één fresco worden meerdere episodes uitgebeeld van het Bijbelverhaal waarin Mozes de tien geboden overhandigd krijgt. We zien Mozes in gesprek met God, Mozes die uit woede om het aanbidden van het Gouden Kalf de...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Cosimo Rosselli
Jaartal: 1481
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Tien geboden
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In één fresco worden meerdere episodes uitgebeeld van het Bijbelverhaal waarin Mozes de tien geboden overhandigd krijgt. We zien Mozes in gesprek met God, Mozes die uit woede om het aanbidden van het Gouden Kalf de...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In deze scene van het wereldberoemde fresco in de Sixtijnse Kapel is de schepping van Eva afgebeeld. Adam ligt te slapen omdat God een diepe slaap over hem deed vallen zodat hij een rib kon verwijderen,...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In dit fresco wordt de Profeet Daniël afgebeeld. Hij was een van de vier grote profeten, de anderen zijn Ezechiël, Jesaja en Jeremia. Hoe verhoudt deze afbeelding zich tot het thema ‘Recht en Onrecht’? Hij is...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In dit fresco wordt de Profeet Ezechiël afgebeeld. Hij was een van de vier grote profeten, de anderen zijn Jesaja, Jeremia en Daniël. Hoe verhoudt deze afbeelding zich tot het thema ‘Recht en Onrecht’? In 597...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Jeremia zit met zijn benen gekruist en met zijn hand voor zijn mond, alsof hij berouw heeft of diep nadenkt. Hoe verhoudt deze figuur/afbeelding zich tot het thema ‘ Recht en Onrecht’? Jeremia bekritiseerde...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas