Michelangelo Buonarroti

artist

Kaart aan / uit

Filters aan / uit

Totaal aantal punten: 14


Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Delfische Sibille, een van de vijf Sibillen die te zien zijn in de Sixtijnse Kapel. In de oudheid waren Sibillen vrouwen met een profetische gave, meestal priesteressen van Apollo. In de middeleeuwen werden twaalf van hen...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In deze scene van het wereldberoemde fresco in de Sixtijnse Kapel is de schepping van Eva afgebeeld. Adam ligt te slapen omdat God een diepe slaap over hem deed vallen zodat hij een rib kon verwijderen,...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Een van de vijf sibillen die het plafond van de Sixtijnse Kapel kent. Deze Libische Sibille heeft een boek vast. Links van haar zijn twee kinderen te zien die een boekrol vasthouden. Hoe verhoudt deze figuur/afbeelding...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1509-1510
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Erfzonde
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Links worden Adam en Eva door de slang overgehaald om de verboden vrucht te proeven. Rechts de verjaging van Adam en Eva als straf hiervoor uit het Paradijs. Hoe verhoudt deze figuur/afbeelding zich tot het thema...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Zacharia uit het oude testament is hier te zien. Hij heeft een boek vast en over zijn schouder lezen een paar engelen mee. Het boek is mogelijk Zacharia, een bijbelboek uit het oude testament....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Joël zien we hier met een schriftrol in zijn handen. Hij behoort tot de twaalf kleine profeten, die een minder omvangrijk gedeelte van de profetische boeken van het Oude Testament voor hun rekening nemen....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1542-1545
Waar te zien: Capella Paolina, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Paulus, op weg naar Damascus (achtergrond) waar hij christenen gevangen wil nemen, wordt plotseling omstraald door een licht uit de hemel en valt verblind van zijn paard. De stem van Jezus, ook hoorbaar voor zijn dienaren,...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Jesaja is één van de vier grote profeten die de profetische boeken van het Oude Testament hebben geschreven. Zijn boek bevat de zogenaamde Immanuël-profetie, waarin voorspeld wordt dat een maagd een zoon zal krijgen die bijzondere daden...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In de oudheid waren Sibillen priesteressen van Apollo met profetische gaven. De Perzische Sibille is één van de twaalf Sibillen die in de Middeleeuwen door de kerk erkend werden als profetessen van Christus’ komst. Ze werden...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1513-1516
Techniek: Marmer
Rechtsthema: Tien geboden
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Mozes rust uit na de ontvangst van de tien geboden op de berg Sinaï. In zijn rechterarm houdt hij de tafelen der wet. Opmerkelijk zijn de hoorntjes op het hoofd van Mozes, die waarschijnlijk hun oorsprong...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In deze scene van het wereldberoemde fresco in de Sixtijnse Kapel is de schepping van Eva afgebeeld. Adam ligt te slapen omdat God een diepe slaap over hem deed vallen zodat hij een rib kon verwijderen,...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In dit fresco wordt de Profeet Daniël afgebeeld. Hij was een van de vier grote profeten, de anderen zijn Ezechiël, Jesaja en Jeremia. Hoe verhoudt deze afbeelding zich tot het thema ‘Recht en Onrecht’? Hij is...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In dit fresco wordt de Profeet Ezechiël afgebeeld. Hij was een van de vier grote profeten, de anderen zijn Jesaja, Jeremia en Daniël. Hoe verhoudt deze afbeelding zich tot het thema ‘Recht en Onrecht’? In 597...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Jeremia zit met zijn benen gekruist en met zijn hand voor zijn mond, alsof hij berouw heeft of diep nadenkt. Hoe verhoudt deze figuur/afbeelding zich tot het thema ‘ Recht en Onrecht’? Jeremia bekritiseerde...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas