Vaticaan

location

Kaart aan / uit

Filters aan / uit

Totaal aantal punten: 9


Kunstenaar: Sandro Botticelli
Jaartal: 1481-1482
Waar te zien: Cappella Sistina, Vaticaan
Techniek: Fresco
Rechtsthema: onrecht recht gezet
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Van rechts naar links in chronologische volgorde zijn drie verhalen te zien met Mozes en zijn broer Aäron. Het eerste verhaal laat een groep opstandelingen zien met onder andere Korach, Datan en Abiram, die op het...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Sandro Botticelli
Jaartal: 1481-1482
Waar te zien: Cappella Sistina, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Van rechts naar links in chronologische volgorde zijn drie verhalen te zien met Mozes en zijn broer Aäron. Het eerste verhaal laat een groep opstandelingen zien met onder andere Korach, Datan en Abiram, die op het...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1509-1510
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Rechtsthema: Erfzonde
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Links worden Adam en Eva door de slang overgehaald om de verboden vrucht te proeven. Rechts de verjaging van Adam en Eva als straf hiervoor uit het Paradijs. Hoe verhoudt deze figuur/afbeelding zich tot het thema...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Zacharia uit het oude testament is hier te zien. Hij heeft een boek vast en over zijn schouder lezen een paar engelen mee. Het boek is mogelijk Zacharia, een bijbelboek uit het oude testament....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? De profeet Joël zien we hier met een schriftrol in zijn handen. Hij behoort tot de twaalf kleine profeten, die een minder omvangrijk gedeelte van de profetische boeken van het Oude Testament voor hun rekening nemen....

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1542-1545
Waar te zien: Capella Paolina, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Paulus, op weg naar Damascus (achtergrond) waar hij christenen gevangen wil nemen, wordt plotseling omstraald door een licht uit de hemel en valt verblind van zijn paard. De stem van Jezus, ook hoorbaar voor zijn dienaren,...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel, Vaticaan
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? Jesaja is één van de vier grote profeten die de profetische boeken van het Oude Testament hebben geschreven. Zijn boek bevat de zogenaamde Immanuël-profetie, waarin voorspeld wordt dat een maagd een zoon zal krijgen die bijzondere daden...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Jaartal: 1508-1512
Waar te zien: Sixtijnse Kapel
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In de oudheid waren Sibillen priesteressen van Apollo met profetische gaven. De Perzische Sibille is één van de twaalf Sibillen die in de Middeleeuwen door de kerk erkend werden als profetessen van Christus’ komst. Ze werden...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas

Kunstenaar: Rafaël
Jaartal: 1509-1510
Techniek: Fresco
Beschrijving: Wat wordt er afgebeeld? In het schilderij zijn verschillende Griekse filosofen en geleerden, waaronder Plato en Aristoteles, met elkaar in gesprek. Het detail in kwestie toont Plato. Volgens sommigen is het portret van Plato gebaseerd op Leonardo da Vinci. Hoe...

Lees meer...

Bekijk werk op canvas